ruzbeh
ruzbeh

ruzbeh

      |      

Subscribers

   Latest videos

ruzbeh
3 Views · 3 months ago

Bananarama - Venus
Nhãn: Hồ sơ Luân Đôn [886 056-1]
Định dạng: Vinyl, 12 ", 45 RPM
Quốc gia: Hà Lan
Phát hành: 1986
Thể loại: Electronic
Phong cách: Synth-Pop, Dance, High Energy

Tín dụng
Tay áo: Peter Barrett, Simon Héo.
Ghi chú:
Từ LP sắp tới "Lời thú tội"
Được sản xuất cho P.W.L. Sản xuất.
Được xuất bản bởi Dayglow Muziekuitg.
Theo dõi B2 Được xuất bản bởi In A Bunch Mus. Ltd. / Warner Bros. Music Ltd. / EMI Music Publ. Ltd.
(P) 1986 London Records Ltd.
Sản xuất tại Hà Lan.