watermark logo

Up next

کتک زدن یک بسیجی توسط دختران اصفهانی و موبایل را هم از او گرفتند

9 Views· 09/08/23
abtin
abtin
Subscribers
0

دانلود کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه
که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود
https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1099:2019-05-15-21-27-24&catid=9&Itemid=141
دانلود کتاب حقوق پنجگانه
اصول این حقوق پنجگانه که امیدواریم روزی اصول همه قانونهای اساسی کشورهای جهان بگردند و عمل به آنها، همه انسانها را شهروندان جامعه جهانی بگرداند،
https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=983:2018-08-15-18-12-38&catid=9&Itemid=141
شعار های جنبش همگانی مردم ایران برای بازیافت استقلال وآزادی
آزادی ،آزادی ،آزادی، بگو
بنام دین خدا ، جنایتت برملا
استقلال و آزادی ، اصول جنبش ما
هر ايراني يك رهبر، در هر حقي برابر
جمهوری حق ماست ، حاکمیت مال ماست
به جز شیخ و شاه که غارتگرند ، بنی آدم از اعضای یکدیگرند
نه شاه می‌خوایم نه رهبر، نه بد میخوایم نه بدتر
دموكراسي حق ماست ، آزادگي رسم ماست
طالب و داعش و فقيه ، دزدان دين واقعي
بیا با هم بپا خیزیم ، و‌ایران را رها سازیم
ملت ما آزادست ، رها ز شیخ وشاه است
از ما به تو نصيحت ، پيام به اين صراحت
بسیجی، سپاهی ، جبار دشمن توست
آغوش امن ملت ، حافظ فرزند توست
آینده مال ماست ، حاکمیت حق ماست
استقلال ، آزادي ، اين است شعار ملي
خامنه ای حیا کن ، دین ما را رها کن
حقوق ما داشتنیه ، نه قرضيه نه فرضيه
ولی فقیه رفتنیه ، جمهوریت ماندنيه
سلطنت و فقاهت ، رهبريت قباحت
حقوق من ذاتيه ، در زندگيم جاريه
استقلال ، آزادی ، عدالت ، رهایی
استقلال آزادی، حق مسلم ماست
جنبش ما مليه ، پيام ما جهاني

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next